شرایط دریافت خط خدماتی در سال جدید

این صفحه در تاریخ 23 خرداد بروزرسانی شده است، امکان ثبت “خط خدماتی اختصاصی” مجدد فعال گردید، برای ثبت خط خدماتی اختصاصی وارد سامانه پیامک شوید و از طریق پشتیبانی>درخواست خط خدماتی، درخواست خود را ارسال نمایید. در این صفحه می‌خواهیم در مورد شرایط دریافت خط خدماتی، هزینه خدماتی کردن خطوط اوپراتور ،حداقل زمان برای …